therapie2Besluit

Het besluit om naar jezelf te willen kijken, om je pijn, verdriet en woede te erkennen, je patronen onder ogen te zien, is de eerste stap op weg naar een bevredigender leven, naar meer rust, vrijheid en flexibiliteit. Bewustwording staat aan de wieg van verandering. Wanneer je samen met mij wilt werken aan bewustwording, dan heb je de eerste hobbel al genomen. Verandering wordt dan een uitdaging, een avontuur in plaats van iets om bang voor te zijn of waar je je tegen moet verzetten.

Balans

Aandacht, acceptatie en compassie voor jezelf zijn voor mij kernwaarden in het therapeutisch proces. Grote woorden, maar je zult zien dat ze betekenis voor je gaan krijgen. Ook de balans tussen hoofd en hart, tussen denken en voelen, staat voor mij centraal in de therapie. Je hebt beide nodig, ze kunnen elkaar aanvullen en versterken, maar het is belangrijk dat je ze goed kunt onderscheiden en gebruiken. Zelf aan het stuur zitten, chauffeur zijn op je eigen bus, daar gaat het om.


Bewustwording en verandering

Dat we geen controle hebben over de omstandigheden van het leven, dat is een realiteit. Maar hoe we daarmee omgaan, dat is een keuze.

Ik zal je mogelijkheden aanreiken om bewustwording en verandering te realiseren die hun basis hebben in de Mindfulness traditie, de Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, inzicht gevende en psychodynamische gespreksvoering, en mijn eigen ervaring als mens (zie ook onder Aanbod). Want mijn uitgangspunt is: “niets menselijks is ons vreemd.”